Se upp för förlossningsdepression

Det är inte lätt att alltid vara pigg och glad som mamma, särskilt inte om man är ensamstående. Vi har tidigare skrivit utseendet prioriteras ned och att det är väldigt vanligt att nyblivna mammor slutar bry sig om sig själva. Men vad händer om man mår så dåligt att man inte orkar?

Nästan var tionde förälder får faktiskt en förlossningsdepression. Efter en jobbig graviditet och en utdragen förlossning kan man drabbas av en sorts posttraumatisk stress. I Metro kan vi läsa hur kvinnor i storstäder faktiskt löper ännu en större risk i jämförelse med de på landsbygd och i orter. En tänkbar anledning kan vara att kvinnor i städer har ett mindre skyddsnät socialt, runt sig. Även andra socioekonomiska faktorer påverkar hur man mår när man fått barn enligt läkare, andra utmaningar än att ha blivit mamma kanske hägrar på horisonten, såsom ekonomiska problem eller ensamhet och bristande stöd från partner och omgivning.barn regn paraply

Hur det än står till med var man bor är det viktigt att söka hjälp på vårdcentralen om man känner sig nedstämd efter sin förlossning. Om man länge går med denna kan det inte bara bli farligt men även att man riskerar att påverka relationen till sitt barn. Att inte kunna knyta an till sitt barn är inte bara hemskt för en nybliven mor men även skadligt psykiskt för barnet som i det långa loppet kanske inte får det stöd och den kärlek det behöver för att bli en lugn och harmonisk person som vuxen.

Våga prata om din nedstämdhet

Det är viktigt att våga prata om just depression och eftersom det är så vanligt med just nedstämdhet efter barnafödsel finns det gott om hjälp och stöd att få. Att bli förälder är något av det största som kan hända en i livet, och förväntningarna är skyhöga, inte minst på mamman som också ska bära barnet i sin kropp och krystande få ut det i rätt tid. När så skimret uteblir är det en stor besvikelse för mamman själv, som ofta känner skam och skuldkänslor.