Hamstra sömn som ugn

Alla vet vi att sömn är något helt livsviktigt. Ändå kan många haspla ur sig att vi sover bort våra liv, för visst sover vi mycket – och det är något vi absolut inte ska sluta med. 

5737514-counting-sheepSömn är något absolut livsviktigt och utan den skulle vi inte fungera som människor. Vi skulle helt enkel inte klara av en vardag där vi aldrig fick en chans att stanna upp, koppla ur och bearbeta alla våra intryck som vi ständigt tar in. Och visst sover vi mycket, det kan ingen sticka under stolen med. Är man 85 år har man ungefär sovit ungefär 10 000 dygn, vilket är 250 000 timmar. Enligt en amerikansk forskning är det bra om man i unga år sover mycket för att då ”hamstra” sömn man har med sig längre fram i live. Eller, egentligen är det då inte sömn man har med sig utan det stärker inlärning och minnet.

Många hälsoeffekter

Forskarna har granskat över 200 forskningsrapporter om sambandet mellan sömn och psykiska funktioner sedan år 1967. Försökspersonerna klassificerades så att 18-29-åringar räknades som unga, 30-60-åringar som medelålders och över 60-åringar som gamla. (läs mer)

Vad man kunde se av denna forskning var att det gav otroligt många hälsoeffekter. Exempelvis får man bättre kognitiva funktioner om man sover bättre som medelålders i hela tre decennier framöver. Att få sina barn att somna om kvällarna kanske kan bli mindre svårt om man tar till detta som argument. Annars är ett tips att dekorera om i sovrummet och kanske köpa en ny säng, om detta har jag skrivit mer om här.