Fria barn leker bäst

Barn idag utsätts ofta tyvärr av föräldrarnas hets om baciller, smutsnoja och hets om väta gör barnen sjuka. Men sanningen är den att barn behöver leka hämningslöst och utan måsten för att utveckla sin hjärna. Den fria leken hjälper alltså våra barn att växa upp på ett mer hälsosamt sätt. Här handlar det dock om att tolka begreppet rätt, att barnen får leka fritt betyder inte att de skall leka utan någon som helst passning och medan lek kan vara fri så kan den lätt bli sluten, Ingemar Gens förklarar begreppet tydligare i en artikelserie i svd:

– Att påstå att två flickor som leker med dockor i dockvrån leker fritt är löjligt. Barn härmar ju samhället och tvingar in sig i olika roller som de sedan övar sig på. Den fria leken är också ofta uteslutande. Barnen har hårda regler om vem som får göra vad, och vem som passar att vara med. Den fria leken är ofta väldigt stereotyp, säger Ingemar Gens.

Detta är något som är djupt rotat i vårt samhälle och stereotypen finns där för att relatera till frågor som vi vill ta upp. Men tyvärr blir barnens lek styrd åt ett håll även när de leker fria.

Den ultimata fria leken

Den ultimata fria leken är den som barnen leker utan något större inflytande från vuxnas ideal, samhällets könsroller och föräldrars bacillskräck. Didriksons barnkläder fixar den värsta smutsen och det finns alltid tvättmedel och maskin att tillgå om det skulle vara extra viktigt med rena kläder. Lär era barn från grunden att ytliga faktorer som roller och smuts inte har någon egentlig betydelse så kommer också era barn att växa upp och bli exemplariska vuxna.