Curlingförälder eller inte

När det kommer till uppfostran är det ibland svårt att veta hur man ska bete sig för att ens barn ska få den bästa uppfostran som möjligt är tänkbar. Men går det till överdrift kan det stjälpa mer än hjälpa och med det bli en curlingförälder som ja, curlar sitt barn.

11899437-mother-with-sons-cutting-fruits-apples-at-homeAtt få ett barn kan vara det största man kan ta sig an här i livet och då vill man självklart ge sitt barn det bästa tänkbara. Vi har i tidigare artikel skrivit om att kärleken är det största av allt och när det kommer till ens barn så har man så mycket kärlek som man nog aldrig trodde att man hade. Men om man ställer sig frågan om det är viktigt att man ger sitt barn egna tankar och modet att fatta egna beslut och ta ansvar så håller nog alla föräldrar med, även om man agerar tvärt emot. För när det kommer till att curla sitt barn så har barnet blivit otroligt beroende av sina föräldrar som ställer upp och gör allt för sina barn och med det aldrig ger chans att barnet kan fatta viktiga, och ibland jobbiga, beslut.

Redskap till föräldrar

SvD har samlat hela sin artikelserie om just curlingföräldrar och man får höra röster från föräldrar men även från morföräldrar och farföräldrar. För, om man som förälder oroar sig för mycket för sitt barn kan det bli så att man överför sig oro till sitt barn och med det låter denne växa upp i en falsk trygghet. Man måste som förälder låta barnet gå på olika niter och låta barnet fatta fel beslut. Det gäller att tänka långsiktigt vad man vill det ska bli av sitt barn. Detta betyder inte att man älskar sitt barn mindre – kanske till och med att man älskar sitt barn mer. Så, fundera ut hur du beter dig och om det kan finnas något att ändra på utan att du minskar di kärlek.