Allt fler kör med olaglig syn

För många människor, speciellt ensamstående, är ett körkort av största vikt. Men när man läser om att otroligt många människor ser dåligt, var sjätte bilist, så hoppas nu många på att det ska bli hårdare krav på synbesiktning. 

5872660-man-with-car-key-outsideRingens bilskola – Din personliga trafikskola, så kan det låta om man är en bilskola på Söder, och visst är det fantastiskt med alla bilskolor som finns där man kan ta olika typer av lektioner. Kanske borde det bli lag på att man måste ta körkort genom en bilskola och inte längre få köra upp som privatist? Kanske borde man även bli bättre på att med jämna mellanrum kolla synen på människor. Detta då otroligt många bilister åker runt med dåliga ögon. I en artikel i Aftonbladet skrivs det att enligt en ny undersökning så åker över 600 000 runt i en bil med så dålig syn att de inte skulle klara av dagens körkortskrav.

Skräcksiffrorna

Alla bilister ska kunna känna säkerhet när de är ute på vägarna, men tyvärr är det inte så. Enligt den årliga synbesiktningen som görs av Bilprovningen och Synoptik kommer det fram oroväckande siffror på att otroligt många människor inte borde åka runt i en bil. I undersökningen svarade 1896 människor och av dessa hade 11 % en synskärpa under körkortskravet skriver Expressen. Många uppger även att de inte gjort ett nytt syntest efter att de tagit körkort.

Nio av tio vill inför lagkrav

I Dagenshandel går det att läsa att nio av tio bilister vill införa att det ska bli obligatoriska synundersökningar i samband med att man förnyar sitt körkort. Sedan finns det även många, sju av tio som anser att man borde kolla upp sin syn vart tredje år eller oftare. Detta då synen snabbt kan förändras och att man genom att ta ett hårt tag kring människors syn ska få en ökad trygghet i trafiken.

Körkortet är en stor del av en människas liv, men man måste se till helheten och att bilister ute på vägarna ska känna trygghet.