Ensamstående

När barnet efter en lång väntan äntligen kommer till världen finns det inte mycket annat att tänka på. Barnet tar upp all tid och du kan inte koncentrera dig på någonting annat. Naturligtvis blir detta ännu mer påtagligt om du är ensamstående och inte kan dela ansvaret med någon annan. Världen krymper till det lilla utrymme som är ditt barn och du. Ni bor i en bubbla och det ända du har tid och ork med är att hålla den lilla levande, glad, närd och nöjd. Att vara ensamstående är inte lätt men man vänjer sig ändå ganska snabbt. Med vana kommer även rutin och får man bara fungerande rutiner och lyckas planera lite är det inte alls ett omöjligt liv att få ihop. Sinnet och kroppen anpassar sig till kraven och trots att man är stressad är det lätt att njuta av livet och stunderna. Så var det i alla fall för mig.

Ingen ensamstående förälder är lik den andra. Alla löser problemen olika och det är olika svårt för alla. Det är viktigt med ett bra socialt nät som kan hjälpa till och stötta. Det behövs och är väldigt viktigt för att du ska kunna leva ditt liv utanför huset också. Det kan handla om allt möjligt. Allt från att få hjälp med barnvakt då och då till att få någon att umgås med, tillsammans med barnet eller utanför hushållet.

Ekonomi och stöd

När du är ensam med barn blir ekonomin ofta ansträngd. Det är svårt att leva på vårdnadsbidraget med två föräldrar, och ännu tuffare om du är ensam. Det är inte många lagar eller regler som räknar med att du kan vara ensamstående. Oftast är de räknade på en typisk ”kärnfamilj”.

Har du svårighet med ekonomin kan du söka ekonomiskt bistånd genom att prata med socialtjänsten. Då får du hjälp om de anser att du har för låg inkomst i förhållande till vissa utgifter.

Socialtjänsten kan även hjälpa till med avlastning om det inte räcker till med hjälpen du får av släkt och vänner, eller om du inte har så många som har möjlighet att hjälpa dig. Om du ansöker om hjälp kan du få en kontaktfamilj som kan hjälpa dig.